Kenan Fani Doğan

Kenan Fani Doğan

02 Nisan 2011

Nir, Nêr, Merdiven, Mêrdivan..

Nir'ın (Nêr) ucuna asılı iki halka ile birlikte erilliğin işareti olduğunu da söyleyebiliriz. Nêr aynı zamanda may'ın karşıtı olarak eril anlamına gelmektedir. Zazakide nêr eril demektir.

İlkel merdiven, bir ucu tek diğer ucu ikiye ayrılmış çatal bir dala çakılmış ağaçlardan oluşmuş merdiven çeşididir. Yere gelen sivri ve tek uçtur. Yukarı kısım ise çatalın iki ucundan oluşur. Erillik çağrıştırıyor. Merdiven kelimesi de aynı mantıkla üretilmiştir. Kürtçe telaffuzla mêrdîvan diyoruz. Merd kökü de eril işaretidir. Farscada eril-dişil kavramları merdane-zenne (zenne bizdeki jin-cînê) sözcükleriyle ifade olunuyor. Erkeklik organını ise kir yada xır sözcükleri ile ifade ediyoruz. Baştaki K ve X alınırsa geriye kalan 'ir' hecesi ok kelimesinin kürtçe ve farsçasında aynen var. Feylice ve farsça siham da deniliyor. Siham ok anlamında kullanıldığı gibi kirpik anlamında da kullanılıyor. Siham'ın ilk hecesi erkek cinsel oragının türkçesiyle uyum içerisinde. Türk dilinin sanskritçenin etkisinde oluştuğu nazariyesini hatırlatıyor. Ben benzerliği bilginize sunmakla yetiniyorum. Sih konusunda, özellikle hangi dilden türkçeye geçtiği konusunda daha fazla söz söyleyebilecek durumda değilim. Partça yada farsçadan da türkçeye geçmiş olabilir. Tacikler ve paştular da türklerin ilişkili olduğu kavimlerden, kullanmakta olduları ok kelimesi kürtlerin ve farslarınkinden farklı değil.

Ok kelimesinin kürtçe kaşılığının, erkeklik organıyla, erillikle ve aynı şekilde mêrdîvan sözcüğünün de ilk biçimine benzerliği dolayısıyla erillikle bağı olduğu açıkça görülüyor.

En temelde duran ise kürtçede ve hint avrupalı dillerde yaygın şekilde yer alan üç rakamını ifade etmekte kullandığımız kelimedir. Sê-hirî-Three-Tri şeklindeki varyantlarıyla üç rakamının telaffuzu da nihai duruşmada ataerkilliği ve 'baba tanrı-oğul tanrı' üzerine inşa olunmuş eski inançları gösteriyor. Kavimlerin kelime üretme mentalitelerinin toplum düzenleriyle, dini ve felsefi algılayışlarıyla sıkı-sıkıya ilgili olduğunu konunun uzmanları belirtiyorlar. Bizlerin görebildiğimiz de farklı bir tesbiti çağrıştırmıyor.

Kısa not: Hitit dili 1915 yılında Çek dilbilimci ve tarih araştırmacısı Bredrich Hrozny tarafından çözüldükten sonra tarihin bu önemli devleti ve halkı hakkındaki bilgiler çığ gibi büyüdü. Hitit'in öğrenilmesi uygarlığı hellenlerle başlatan eski tarih öğretisini de boşa çıkardı. Günümüzün tarihçileri artık daha farklı yaklaşıyorlar. Hitit isminin uyduruk bir isim olduğunu günümüzde bilim adamları da kabul ediyorlar. Hititler kendilerini Nesili yada Neşalı olarak isimlendiriyorlardı. Keti, Tevrat'ın bu halkı ve uygarlığı isimlendirmesidir. Hitit belgelerinin çözümlenmesinden sonra Tevrat'ta (Eski Ahit) bahsi geçen Keti kavminin doğru ifadeyle Nesililer olduğu anlaşılmıştır. Keltlerle ilgileri yoktur.

7 Mayıs 2008

Hiç yorum yok :